TUYỂN TẬP ĐỀ LUYỆN THI HSK 3

 

ĐỀ THI HSK-3 SỐ 1:
File pdf:
https://www.fshare.vn/file/2XBFW29T3OUX

File nghe mp3:
https://www.fshare.vn/file/W72DHY6MFY96

ĐỀ THI HSK-3 SỐ 2:
File pdf:
https://www.fshare.vn/file/LKOI61ELKT4U

File nghe mp3:
https://www.fshare.vn/file/WSZDI64PYG4X

 

ĐỀ THI HSK-3 SỐ 3:
File pdf:
https://www.fshare.vn/file/15APHY7QTMEW

File nghe mp3:
https://www.fshare.vn/file/ZG3SFIY37INI

ĐỀ THI HSK-3 SỐ 4:
File pdf:
https://www.fshare.vn/file/J74PXACLQLHE

File nghe mp3:
https://www.fshare.vn/file/MCJGAV9BLQNQ

ĐỀ THI HSK-3 SỐ 5:
File pdf:
https://www.fshare.vn/file/SOO6HNLQNTTC

File nghe mp3:
https://www.fshare.vn/file/T3LG9M247BPE

ĐỀ THI HSK-3 SỐ 6:
File pdf:
https://www.fshare.vn/file/HNMWDV2CB927

File nghe mp3:
https://www.fshare.vn/file/M26CXEVXU4Q2

ĐỀ THI HSK-3 SỐ 7:
File pdf:
https://www.fshare.vn/file/V15BXG7E3X7T

File nghe mp3:
https://www.fshare.vn/file/US51H2LLT3P2

ĐỀ THI HSK-3 SỐ 8:
File pdf:
https://www.fshare.vn/file/CGY7TAMZTUIP

File nghe mp3:
https://www.fshare.vn/file/3EJ9CNYKRSHR